Ogólnopolska Konferencja
Leczenie nieoperacyjne schorzeń narządu ruchu

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający punkty edukacyjne  przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską. Dodatkowy certyfikat otrzymają uczestnicy warsztatów.

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2