Ogólnopolska Konferencja
Leczenie nieoperacyjne schorzeń narządu ruchu

Patronat Honorowy

Prof. dr hab. Andrzej Tykarski Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Image

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2