Ogólnopolska Konferencja
Leczenie nieoperacyjne schorzeń narządu ruchu

PROGRAM

18 Październik

(piątek)

godz. 9.00-11.00
Sesja I Zespół ciasnoty podbarkowej
Moderator: Prof. dr hab. Andrzej Czamara, Prof. dr hab. Przemysław Lubiatowski

 

9.00-9.15 Ortopedyczne podejście do leczenia zespołu ciasnoty podbarkowej
Dr hab. Roman Brzóska, Oddział Ortopedii, Szpital św. Łukasza, Bielsko Biała, Prezes Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia
9.15- 9.30 Podejście rehabilitacyjne w zespole ciasnot podbarkowej
Lek. med. Ewa Chlebuś, Klinika Rehabilitacji, Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
9.30-9.45 Fizjoterapia i usprawnienie w zespole ciasnoty podbarkowej
Dr n. med. Ewa Bręborowicz, Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki, Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
9.45-10.00 Reumatologiczne podejście do leczenia zespołu ciasnoty podbarkowej
Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski Klinika Reumatologii i Rehabilitacji, Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
10.00-10.15 Osteopatyczne podejście do leczenia zespołu ciasnoty podbarkowej
Dr n. o kulturze fizycznej Mateusz Romanowski, Zakład Fizjoterapii UM, Poznań, www.osteopaci.com
10.15-11.00 dyskusja

 

godz. 11.00- 11.30 przerwa kawowa

 

 
godz. 11.30-13.30
Sesja II Bóle biodra
Moderator: Prof. dr hab. Jarosław Czubak

 

11.30-11.45 Ortopedyczne podejście do leczenia choroby zwyrodnieniowej biodra
Prof. dr hab. Jacek Kruczyński Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii, Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
11.45-12.00 Podejście rehabilitacyjne w przypadku choroby zwyrodnieniowej biodra
Prof. dr. hab. Przemysław Lisiński Klinika Rehabilitacji, Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
12.00-12.15 Reumatologiczne podejście do leczenia choroby zwyrodnieniowej biodra
Dr n. med. Marek Rabski, Klinika Reumatologii i Rehabilitacji, Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
12.15-12.30 Osteopatia w chorobie zwyrodnieniowej biodra
Dr n. wf. Łukasz Czubaszewski, Centrum Fizjoterapii i Osteopatii, Poznań
12.30-12.45 Fizjoterapia i usprawnienia w chorobie zwyrodnieniowej biodra
Dr hab. Elżbieta Skorupska, Zakład Fizjoterapii UM, Poznań
12.45-13.30 dyskusja

 

godz. 13.30-14.30 przerwa lunchowa

 

 
 
godz. 14.30-15.30
Sesja III Obrady okrągłego stołu
Moderator: Prof. dr hab. Leszek Romanowski
 
 
 
15.30 - 15.45 Przerwa kawowa
 
 
 
15.45 - 18.15 
WARSZTATY
 
 

Unieruchomienie

Iniekcje

Osteopatyczne techniki

Kinesiology Taping

USG

Badanie kliniczne

Rozmowa z pacjentem

 
 
 
 

19 Październik

(sobota)

godz. 9.00-11.00
Sesja IV Sport
Moderator: Dr hab. Dariusz Białoszewski

 

9.00-9.20 Ortopedyczne podejście do leczenia urazów sportowych
Dr hab. Dariusz Białoszewski, Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii WUM, Warszawa
9.20-9.40 Rehabilitacyjne leczenie urazów sportowych
Prof. dr hab. Przemysław Lisiński, Klinika Rehabilitacji , Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
9.40-10.00 Fizjoterapeutyczne leczenie urazów sportowych
Prof. dr hab. Andrzej Czamara, Centrum Rehabilitacji i Edukacji Medycznej, Wrocław
10.00-10.20 Osteopatyczne leczenie urazów sportowych
Dr hab. Sławomir Marszałek, Oddział Ortopedyczny, Szpital św. Wojciecha, Poznań
 
10.20- 11.00 dyskusja

 

godz. 11.00-11.30 przerwa kawowa

 

 
 
godz. 11.30-13.30
Sesja V Farmakologiczne leczenie zmian zwyrodnieniowych – Pierre Fabre
 
Problemy naczyniowe w ortopedii

Prof. dr hab. Zbigniew Krasiński, Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii UM w Poznaniu

Leczenie choroby zwyrodnieniowej
Dr n. med. Jarosław Woroń, Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum UJ, Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej w Krakowie

 

godz. 11.30-13.30

Sesja VI - VARIA
 

13.00-13.20 wykład Angelini

13.20-13.40 Czy witamina może być lekiem na receptę?
Prof. dr hab. Wojciech Kozubski, Klinika Neurologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
Sesja VII Dolegliwości bólowe kręgosłupa
Moderator: Prof. dr hab. Zbigniew Śliwiński

 

13.40-13.55 Ortopedyczne leczenie zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa
Dr hab. Łukasz Kubaszewski, Zakład Spondyloortopedii i Biomechaniki Kręgosłupa, Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
13.55-14.10 Rehabilitacyjne leczenie dolegliwości bólowych kręgosłupa
Lek. med. Małgorzata Dudzińska, Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
14.10-14.25 Reumatologiczne leczenie dolegliwości bólowych kręgosłupa
Prof. dr hab. Włodzimierz Samborski, Klinika Reumatologii i Rehabilitacji, Ortopedyczno- Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
14.25-14.40 Fizjoterapeutyczne leczenie dolegliwości bólowych kręgosłupa
Dr n. o KF Marzena Wiernicka, Katedra Rehabilitacji Narządu Ruchu AWF, Poznań
14.40-14.55 Osteopatyczne leczenie dolegliwości bólowych kręgosłupa
Dr n. wf. Paweł Korman, Katedra Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej AWF, Poznań

14.55 - 15.30 Dyskusja

Godz. 15.30 zakończenie Konferencji

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2