Ogólnopolska Konferencja
Leczenie nieoperacyjne schorzeń narządu ruchu

Patronat Naukowy

Prof. Leszek Romanowski

Klinika Traumatologii Ortopedii i Chirurgii Ręki

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Towarzystwo Osteopatów Polskich

Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji

Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Image
Image
Image

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2