Ogólnopolska Konferencja
Leczenie nieoperacyjne schorzeń narządu ruchu

KOMITET
ORGANIZACYJNY

Prof. Leszek Romanowski
Dr n. med. Piotr Czarnecki
Dr n. med. Ewa Bręborowicz
Dr n. med. Mateusz Romanowski
Dr n. med. Marta Jokiel

Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2